Fiscale fiche

Je krijgt een fiscale fiche als je het jaar voordien een betaling hebt ontvangen van Pensio B.  Op de fiscale fiche vind je bedragen en codes terug die je nodig hebt om je personenbelasting van het huidige jaar in te vullen.
 

Nieuw fiscaal gunsttarief voor aanvullend pensioenkapitaal


Algemene fiscale behandeling van het aanvullend pensioenkapitaal 
Je aanvullend pensioenkapitaal is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.

Het aanvullend pensioenkapitaal dat ten vroegste wordt uitbetaald bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) wordt in principe onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 16,66%. 

Bleef je echter ‘effectief actief’ tot de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) dan kan je genieten van het gunsttarief van 10,09%.
 
Nieuw fiscaal gunsttarief 
Voor aangeslotenen met lange loopbanen (45 jaar, volledige loopbaan)  die op zeer jonge leeftijd (bv. 15 jaar) hun loopbaan hebben aangevat, was deze algemene regeling echter fiscaal onrechtvaardig. 

Iemand die na 45 loopbaanjaren zijn vervroegd wettelijk pensioen opnam vóór de wettelijke pensioenleeftijd (bijvoorbeeld op 60 jaar) en op dat moment zijn aanvullend pensioen uitbetaald kreeg, kon immers niet genieten van het gunsttarief van 10, 09%. 

Deze onrechtvaardigheid werd door een nieuwe wet van 27 februari 2019 opgelost. 
Deze nieuwe wet verlaagt de bedrijfsvoorheffing van 16,66% naar 10,09% mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (een volledige loopbaan en effectief actief).
 
Verduidelijking van de 2 voorwaarden nieuw fiscaal gunsttarief
Met het oog op de verduidelijking van de begrippen “volledige loopbaan” en “effectief actief” werd door de fiscus in samenwerking met de Federale Pensioendienst op 19 december 2019 een circulaire uitgebracht (2019/C/135). Daarnaast werd door de fiscus het begrip 'effectief actief' specifiek voor werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) in de circulaire van 26 november 2020 (2020/C/151) toegelicht.

Wat betekent een volledige loopbaan hebben?
Je beschikt over een volledige loopbaan wanneer je gedurende 45 loopbaanjaren minstens 104 voltijdse dagen gepresteerd hebt. 

Wat betekent effectief actief zijn?
Effectief actief betekent dat je de laatste drie jaar vóór de leeftijd waarop je voldoet aan de voorwaarden van een volledige loopbaan, een beroepsactiviteit uitgeoefend hebt.

Indien je genoot van het stelsel “SWT” en gedurende de volledige periode van SWT aangepast beschikbaar voor de arbeidsmarkt was, word je ook als effectief actief beschouwd.
 
Wat moet je doen om te genieten van dit nieuw fiscaal gunsttarief ? 
Wens je te genieten van het nieuw fiscaal gunsttarief (10,09 % bedrijfsvoorheffing) dan moet je aan Pensio B volgende documenten bezorgen tijdens dossierbehandeling: 
  •  Attest(en) van je werkgever(s) dat je de laatste drie jaar effectief actief was vóór de leeftijd waarop je voldoet aan een volledige loopbaan (45 jaar). 
Bij SWT, een attest van de RVA Attest inzake de aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tijdens de volledige periode van SWT

Deze attesten zorgen ervoor dat Pensio B de juiste bedrijfsvoorheffing kan afhouden.
Bij afwezigheid van de attesten, moet Pensio B de normale bedrijfsvoorheffing (16,66%) toepassen en worden er nadien geen correcties uitgevoerd.
 
 
Indien je hierover nog vragen hebt, kan u ons een e-mail sturen of bellen naar 02/209.66.00